Få tilsendt nytt UBAS-passord

Fyll ut ditt UBAS-brukernavn (e-post) for å få tilsendt et engangspassord.

Hvis du ikke mottar slik e-post i løpet av kort tid så finnes kanskje ingen bruker med den e-postadressen i vårt system. Kontakt i så fall din brukeradministrator.