Logg inn (BASIL)

Vil du ha nytt UBAS passord?

Få tilsendt et engangspassord til din e-post. Engangspassordet byttes til et nytt, selvvalgt passord ved første gangs pålogging.

Få tilsendt nytt UBAS passord


Ønsker du å logge på med Feide eller ID-porten?

Merk: Pålogging med Feide er kun tilgjengelig for vertsorganisasjoner som har oppgradert til Feide 2.0 ('Nye Feide')

Advarselsikon

Brukerkonto sperret eller utløpt på dato?

Ta kontakt med din brukeradministrator (se oversikten nedenfor) hvis du ønsker å få åpnet brukerkontoen din.

Ønsker du å få en brukerkonto?

Hvis du er ansatt i utdanningssektoren, ikke har fått tilgang til denne tjenesten, men ønsker å få det, vennligst kontakt din brukeradministrator:

Ansatt på skole, opplæringskontor eller barnehage Ta kontakt med sin leder/ styrer eller den som leder/ styrer har delegert administrasjonsrettigheter til
Skoleleder i offentlig skole Ta kontakt med skoleeier (kommune/fylkeskommune)
Styrer i barnehage eller eier av privat barnehage Ta kontakt med barnehagemyndighet i kommunen
Leder på opplæringskontor Ta kontakt med fylkeskommunen i det fylket hvor opplæringskontoret ligger
Skoleleder i privat skole Ta kontakt med fylkesmannen i det fylket skolen ligger
Offentlig skoleeier Ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke
Barnehagemyndighet i kommune Ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke
Fylkesmannen Ta kontakt med Utdanningsdirektoratet
Revisor for privat barnehage eller skole Ta kontakt med barnehagestyrer eller skoleleder