Logg inn

Ugyldig endepunkt ID(spid)

Vil du ha nytt UBAS-passord?

Få tilsendt et engangspassord til din e-post. Engangspassordet byttes til et nytt, selvvalgt passord ved første gangs pålogging.

Få tilsendt nytt UBAS-passord

Ønsker du å logge på med Feide eller ID-porten?

Advarselsikon
Obligatorisk bruk av Feide og/eller ID-porten blir gradvis innført
Ved pålogging med UBAS kan man autentisere seg med Feide eller ID-porten, istedenfor UBAS-brukernavn/passord. Det gir en sikrere autentisering.
Bruk av Feide eller ID-porten blir etter hvert innført som et krav for alle tjenester.

Informasjon om hvilke system som benytter UBAS til pålogging, og om gradvis overgang til andre påloggingsløsninger. finnes under [https://www.udir.no/verktoy/utdanningsdirektoratets-system-for-brukeradministrasjon-ubas/].

UBAS brukerkonto sperret eller utløpt på dato?

Ta kontakt med din UBAS brukeradministrator (se oversikten nedenfor) hvis du ønsker å få åpnet din UBAS brukerkonto.

Ønsker du å få en UBAS brukerkonto eller trenger du å endre dine tjeneste-tilganger?

Hvis du trenger å få opprettet en UBAS brukerkonto, eller trenger andre tjeneste-tilganger enn du allerede har, vennligst kontakt din UBAS brukeradministrator:

Ansatt på skole, opplæringskontor, barnehage eller i PP-tjenesten
Ta kontakt med sin leder/ styrer eller den som leder/ styrer har delegert administrasjonsrettigheter til
Skoleleder i offentlig skole
Ta kontakt med skoleeier (kommune/fylkeskommune)
Styrer i barnehage eller eier av privat barnehage
Ta kontakt med barnehagemyndighet i kommunen
Leder på opplæringskontor
Ta kontakt med fylkeskommunen i det fylket hvor opplæringskontoret ligger
Leder i PP-tjenesten
Ta kontakt med den kommunen eller fylkeskommunen som PPT-tjenesten er knyttet til
Skoleleder i privat skole
Ta kontakt med statsforvalteren (fylkesmannen) i det fylket skolen ligger
Offentlig skoleeier
Ta kontakt med statsforvalteren (fylkesmannen) i ditt fylke
Barnehagemyndighet i kommune
Ta kontakt med statsforvalteren (fylkesmannen) i ditt fylke
Statforvalteren (Fylkesmannen)
Ta kontakt med Utdanningsdirektoratet
Revisor for privat barnehage eller skole
Ta kontakt med barnehagestyrer eller skoleleder