Logg inn (TertialRappStatsforvalter)

Vil du ha nytt UBAS passord?

Få tilsendt et engangspassord til din e-post. Engangspassordet byttes til et nytt, selvvalgt passord ved første gangs pålogging.

Få tilsendt nytt UBAS passord


Ønsker du å logge på med Feide eller ID-porten?

Advarselsikon

UBAS brukerkonto sperret eller utløpt på dato?

Ta kontakt med din UBAS brukeradministrator (se oversikten nedenfor) hvis du ønsker å få åpnet din UBAS brukerkonto.

Ønsker du å få en UBAS brukerkonto eller trenger du å endre dine tjeneste-tilganger?

Hvis du trenger å få opprettet en UBAS brukerkonto, eller trenger andre tjeneste-tilganger enn du allerede har, vennligst kontakt din UBAS brukeradministrator:

Ansatt på skole, opplæringskontor, barnehage eller i PP-tjenesten Ta kontakt med sin leder/ styrer eller den som leder/ styrer har delegert administrasjonsrettigheter til
Skoleleder i offentlig skole Ta kontakt med skoleeier (kommune/fylkeskommune)
Styrer i barnehage eller eier av privat barnehage Ta kontakt med barnehagemyndighet i kommunen
Leder på opplæringskontor Ta kontakt med fylkeskommunen i det fylket hvor opplæringskontoret ligger
Leder i PP-tjenesten Ta kontakt med den kommunen eller fylkeskommunen som PPT-tjenesten er knyttet til
Skoleleder i privat skole Ta kontakt med statsforvalteren (fylkesmannen) i det fylket skolen ligger
Offentlig skoleeier Ta kontakt med statsforvalteren (fylkesmannen) i ditt fylke
Barnehagemyndighet i kommune Ta kontakt med statsforvalteren (fylkesmannen) i ditt fylke
Statforvalteren (Fylkesmannen) Ta kontakt med Utdanningsdirektoratet
Revisor for privat barnehage eller skole Ta kontakt med barnehagestyrer eller skoleleder